SATU Web Mail
SATUintra Portal
Album
Tender
Berita
Korporat
     
Bisnes
     
SATU Online
     
Water Links
     
Water World
     

NRW - Non Revenue Water

DEFINASI

Air Tidak Terakaun (Non-Revenue Water)

merupakan air yang telah dikeluarkan kepada kawasan pengguna, tetapi tidak memberi pulangan hasil kepada syarikat. Air Tidak Terakaun terbahagi kepada dua kategori utama, iaitu air yang dikeluarkan bagi tujuan disengajakan, DAN kategori kedua ialah air yang hilang secara tidak dapat dikawal, atau tidak disengajakan.

Air Tidak Terakaun (NRW) juga dipanggil sebagai Air Tidak Terhasil (Unaccounted for Water).

Trg 1M MyGov MAMPU JOB PAAB SPAN MWA Kettha