SATU Web Mail
SATUintra Portal
Album
Tender
Berita
Korporat
     
Bisnes
     
SATU Online
     
Water Links
     
Water World
     

Halatuju Syarikat

VISI

Ke Arah Sebuah Organisasi Bekalan Air Terulung Di Negara Ini.


MISI

Membekalkan Air Bersih Bermutu Tinggi dan mencukupi disamping terus meningkatkan kualiti perkhidmatan bagi memenuhi kepuasan pengguna.

 

PENYATAAN TUJUAAN

Kami Bertanggungjawab Menyediakan Bekalan Air Bersih Yang Bermutu Kepada Pengguna Dan Sebagai Balasan Pengguna Pula Membantu Meningkatkan Jualan Kami.

 

PIAGAM PELANGGAN

  • Membekalkan air bersih yang berkualiti dan mencukupi kepada semua pengguna.

  • Pemasangan meter air baru akan dibuat dalam masa satu(1) hari bekerja selepas wang cagaran diterima.

  • Semua pertanyaan mengenai bil-bil akan dijawab dalam tempoh tidak melebihi satu(1) hari.

  • Meter air yang telah dipotong sambungannya akan disambung dalam masa tidak melebihi satu(1) hari selepas pembayaran untuk sambungan semula dan tunggakan dijelaskan.

  • Wang cagaran atau bakinya akan dipulang balik kepada pengguna dalam masa tiga puluh(30) hari melalui cek setelah notis untuk menamatkan perkhidmatan diterima.

  • Catuan atau gangguan bekalan air berjadual akan diberitahu selewat-lewatnya dua(2) hari sebelum ianya dijalankan.

  • Tindakan akan diambil dalam masa tidak melebihi satu(1) hari untuk memperbaiki paip utama yang pecah setelah aduan diterima.

  • Tindakan akan diambil tidak melebihi dua(2) hari untuk membaiki paip perhubungan yang bocor setelah aduan diterima.
Trg 1M MyGov MAMPU JOB PAAB SPAN MWA Kettha