CARA MENGATASI

Uncategorised Jumlah paparan: 8634

Banyak panduan-panduan teknikal disediakan untuk diikuti bagi mengatasi kehilangan air. Bagaimana pun pilihan yang bijak harus dibuat untuk dipraktikkan dalam mengatasi masalah kehilangan air ini. Pilihan yang dibuat adalah berdasarkan kepada faktor-faktor yang berikut :

Daripada kajian perbandingan penjimatan kos dan perbelanjaan yang harus dikeluarkan bagi mengawal kehilangan air ini, satu polisi harus dipilih. Polisi-polisi ini mungkin berbeza di antara satu kawasan dengan satu kawasan perbekalan air disebabkan penilaian yang dibuat mengikut faktor-faktor di atas.

Di antara polisi yang dijadikan pilihan ialah :

Cetak