PEMOTONGAN BEKALAN AIR

Uncategorised Jumlah paparan: 15073
Popular

MENGAPAKAH PEMOTONGAN BEKALAN AIR DILAKSANAKAN ?

Mengutip tunggakan bekalan air pengguna. Meningkatkan efisiensi aliran tunai. Memberi kesedaran kepada pengguna akan pentingnya menjelaskan bil dalam tempoh yang ditetapkan.

 

JENIS PEMOTONGAN BEKALAN AIR

Pemotongan Penguatkuasaan.Ianya dilaksanakan apabila pengguna :

 

Pemotongan atas Permintaan. 
Ianya dilaksanakan apabila pengguna memohon supaya bekalan air dipotong atas sebab-sebab seperti :

Disamping itu pengguna perlu menggunakan dokumen seperti berikut :

 

BAGAIMANA UNTUK MENDAPATKAN SEMULA BEKALAN AIR YANG TELAH DIPOTONG

Menjelaskan tunggakan bil air sepenuhnya di Pejabat Syarikat Air Terengganu dan Membayar bil-bil lain yang berkaitan (jika ada)

 

CARA PEMOTONGAN DILAKSANAKAN

Bekalan air akan dipotong melalui salah satu dari cara berikut :

 

BILAKAH BEKALAN AIR ANDA BOLEH DISAMBUNG SEMULA

Sambungan semula bekalan akan dibuat dalam masa tidak melebihi tiga(3) hari bekerja selepas tunggakan dan bayaran sambungan dijelaskan.

Cetak