TUTUP AKAUN

Borang Permohonan Memotong Bekalan Air hendaklah diisi dan ditandatangani oleh pengguna sedia ada.

Semua tunggakan bil air hendaklah dijelaskan terlebih dahulu sebelum penutupan akaun dapat dibuka.

Resit asal cagaran hendaklah diserahkan kepada pejabat ini bagi tujuan pemulangan cagaran.


Cetak   Emel