KAEDAH PENGIRAAN BIL

Cara-cara Pengiraan Bil Air.

Langkah 1 : Dapatkan Jumlah Penggunaan Air
  Air yang digunakan = Bacaan sekarang - Bacaan dahulu
 
Langkah 2 : Dapatkan Tempoh Penggunaan Air
  Tempoh penggunaan = Tarikh bacaan semasa - Tarikh bacaan dahulu

Contoh :

1. Tarikh bacaan semasa : 03.02.2012
  Tarikh bacaan dahulu : 03.01.2012

Cara Kira :

03.02.2012 - 01.02.2012 = 3 hari
31.01.2012 - 03.01.2012 = 28 hari
Tempoh penggunaan = 31 hari

 

2. Tarikh bacaan semasa : 15.03.2012
  Tarikh bacaan dahulu : 15.12.2012

Cara Kira :

15.03.2012 - 01.03.2012 = 15 hari
28.02.2012 - 01.02.2012 = 27 hari
31.01.2012 - 01.01.2012 = 30 hari
Tempoh penggunaan = 72 hari

 

Langkah 3 : Dapatkan Purata Tempoh Penggunaan Air
  Purata tempoh = Tempoh penggunaan / 30 hari

Contoh :

1. 31 / 30 = 1.033
2. 90 / 30 = 3

 

Langkah 4 : Tentukan Purata Blok Penggunaan Air Mengikut Blok Tarif

Contoh :

Bagi Tarif 10

Bagi Tarif 20 dan 24

Bagi Tarif 21

Bagi Tarif 30

Bagi Tarif 40

Bagi Tarif 50

 


Cetak   Emel