TIGA (3) TENDER MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAHAN KIMIA

SYARIKAT AIR TERENGGANU SDN. BHD.

TERENGGANU DARUL IMAN

 

KENYATAAN TAWARAN TENDER

 

  1. Tawaran adalah dipelawa kepada pembekal-pembekal yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia (KKM) di bawah kod bidang yang berkaitan serta pendaftarannya masih sah bagi tawaran berikut:-

Tajuk Tawaran

Kod Bidang

Tempat & Tarikh Dokumen Mula Dijual

Harga Dokumen

& Bayaran Atas Nama

Tempat, Tarikh & Waktu Tawaran Ditutup

MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAHAN KIMIA ‘ALUMINIUM SULPHATE’ KE LOJI-LOJI RAWATAN AIR SYARIKAT AIR TERENGGANU SDN. BHD.

060103

Syarikat Air Terengganu Sdn. Bhd. (SATU)

Bahagian Projek & Ukur Bahan, Jalan Sultan Ismail, 20200 Kuala Terengganu

 

1 Julai 2019

 

Hingga

 

14 Julai 2019

RM 300.00

 

 

Syarikat Air Terengganu Sdn. Bhd.

 

 

(Bank Draf / Wang Pos / Kiriman Wang )

Syarikat Air Terengganu Sdn. Bhd. (SATU)

Bahagian Projek & Ukur Bahan, Jalan Sultan Ismail, 20200 Kuala Terengganu

 

 

21 Julai 2019

 

 

Jam 12.00 Tengahari

MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAHAN KIMIA KAPUR TERHIDRAT (HYDRATED LIME) KE LOJI-LOJI RAWATAN AIR SYARIKAT AIR TERENGGANU SDN. BHD.

MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAHAN KIMIA “LIQUID ALUMINIUM SULPHATE” KE LOJI-LOJI RAWATAN AIR SYARIKAT AIR TERENGGANU SDN. BHD.

(TAWARAN SEMULA)

 

  1. Dokumen Meja Tender akan dipamer mulai 1 Julai 2019 hingga 21 Julai 2019 semasa waktu pejabat seperti berikut:-

                                            

Hari                                                      Waktu

                        Ahad hingga Rabu                     -           8.30 pagi hingga 1.00 petang

                                                                           -           2.30 petang hingga 4.30 petang

 

                        Khamis                                     -           9.00 pagi hingga 1.00 petang

                                                                           -           2.30 petang hingga 4.00 petang

 

  1. Dokumen Tender akan dikeluarkan kepada pembekal atau wakil-wakilnya yang sah sahaja. Untuk maksud ini, pembekal atau wakil-wakilnya hendaklah membawa Surat Pendaftaran ASAL Kementerian Kewangan Malaysia (KKM) beserta SATU (1) SALINAN sijil-sijil tersebut semasa membeli dokumen tender.

 

  1. Dokumen Tender yang telah lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat bermeteri (Tajuk Tender di atas sampul sebelah kiri) dan masukkan ke dalam peti tawaran di bahagian Projek & Ukur Bahan, Syarikat Air Terengganu Sdn. Bhd. (SATU), Jalan Sultan Ismail, 20200 Kuala Terengganu sebelum 12.00 tengahari.