TATACARA PERMOHONAN

Uncategorised Jumlah paparan: 701

Borang permohonan yang perlu diisi adalah Borang Permohonan Perkhidmatan Bekalan Air,hanya perlu diisi dengan lengkap mengikut syarat-syarat permohonan bekalan air dan ditandatangani oleh pemilik.

Senarai semakan bekalan air adalah sebagaimana berikut :-

Cetak