TUKAR PENGHUNI

Uncategorised Jumlah paparan: 327

Borang Permohonan Perkhidmatan atau Bekalan Air hendaklah dipenuhi dan ditandatangani oleh pengguna baru.

Salinan dokumen sokongan seperti surat perjanjian jual/beli, perjanjian sewa dan sebagainya.

Bil air premis berkenaan (jika ada). Salinan kad pengenalan atau nombor pendaftaran sijil perniagaan dan cop syarikat (jika berkenaan).

Cetak