SATU Web Mail
SATUintra Portal
Album
Tender
Berita
Korporat
     
Bisnes
     
SATU Online
     
Water Links
     
Water World
     

Maklumat Am

TANGGUNGJAWAB PENGGUNA

Para pelanggan mempunyai tanggungjawab untuk:

1. Menyelenggara sistem paip dalaman rumah dengan menggunakan khidmat tukang paip berlesen bagi memastikan tiada kebocoran dalaman.

2. Menyelenggara tangki air dalaman untuk memastikan tangki sentiasa bersih dan bebas dari sebarang kekotoran.

3. Membayar bil mengikut tempoh yang telah ditetapkan.

Disamping itu, sebarang kerjasama dan bantuan pelanggan didalam perkara dibawah adalah amat dihargai demi kepentingan bersama:

1. Melaporkan sebarang masalah berkaitan air termasuklah paip bocor, pecah, kualiti air dan lain-lain.

2. Melaporkan sebarang aktiviti atau kegiatan mencuri air.

3. Menggunakan air secara cermat, berhemah dan mengelakkan pembaziran.

Trg 1M MyGov MAMPU JOB PAAB SPAN MWA Kettha