SATU Web Mail
SATUintra Portal
Album
Tender
Berita
Korporat
     
Bisnes
     
SATU Online
     
Water Links
     
Water World
     

Permohonan Air

TATACARA PERMOHONAN

Borang permohonan yang perlu diisi adalah Borang Permohonan Perkhidmatan Bekalan Air,hanya perlu diisi dengan lengkap mengikut syarat-syarat permohonan bekalan air dan ditandatangani oleh pemilik.

Senarai semakan bekalan air adalah sebagaimana berikut :-

  • Borang permohonan yang telah lengkap diisi.
  • Perjanjian bekalan air.
  • Pengesahan permohonan.
  • Pelan kasar/tapak premis berkenaan.
  • Salinan bil air premis berdekatan.
  • Salinan kad pengenalan pemohon.
  • Surat pengesahan pemilik/kebenaran laluan tanah.(jika berkenaan)
Trg 1M MyGov MAMPU JOB PAAB SPAN MWA Kettha