SATU Web Mail
SATUintra Portal
Album
Tender
Berita
Korporat
     
Bisnes
     
SATU Online
     
Water Links
     
Water World
     

Permohonan Air

TUKAR PENGHUNI

Borang Permohonan Perkhidmatan atau Bekalan Air hendaklah dipenuhi dan ditandatangani oleh pengguna baru.

Salinan dokumen sokongan seperti surat perjanjian jual/beli, perjanjian sewa dan sebagainya.

Bil air premis berkenaan (jika ada). Salinan kad pengenalan atau nombor pendaftaran sijil perniagaan dan cop syarikat (jika berkenaan).

Trg 1M MyGov MAMPU JOB PAAB SPAN MWA Kettha