SATU Web Mail
SATUintra Portal
Album
Tender
Berita
Korporat
     
Bisnes
     
SATU Online
     
Water Links
     
Water World
     

Permohonan Air

TUTUP AKAUN

Borang Permohonan Memotong Bekalan Air hendaklah diisi dan ditandatangani oleh pengguna sedia ada.

Semua tunggakan bil air hendaklah dijelaskan terlebih dahulu sebelum penutupan akaun dapat dibuka.

Resit asal cagaran hendaklah diserahkan kepada pejabat ini bagi tujuan pemulangan cagaran.

Trg 1M MyGov MAMPU JOB PAAB SPAN MWA Kettha