SATU Web Mail
SATUintra Portal
Album
Tender
Berita
Korporat
     
Bisnes
     
SATU Online
     
Water Links
     
Water World
     

Wawasan Korporat

Selain dari aktiviti utama membekal air bersih yang berterusan kepada pengguna, SATU akan terus meningkatkan perkhidmatan untuk :

  • Memperbaiki dan menaikkan lagi taraf bekalan air di Negeri Terengganu Darul Iman.

  • Memenuhi keperluan air untuk semua pengguna.

  • Merancang awal untuk memenuhi keperluan air masa depan.

  • Menyedia perkhidmatan yang lebih responsif dan mengutamakan pelanggan.

  • Mengurus perbekalan air secara berkesan serta pengawalan kehilangan air tidak terakaun.

  • Menyokong pembangunan mampan.

  • Mengambil berat dan memelihara alam sekitar.

  • Mendidik masyarakat mengenai kepentingan menghargai dan penjimatan air.
Trg 1M MyGov MAMPU JOB PAAB SPAN MWA Kettha