Online ServicesTukang Paip
PERHATIAN : Pastikan anda menggunakan Internet Explorer 4. atau Netscape Navigator 4.5 keatas.
Sistem Perkhidmatan Online ini memerlukan sedikit masa untuk 'Loading Java Applet'...harap bersabar.

Perkhidmatan Maklumat Tukang Paip Online ini memberi kemudahan kepada anda untuk melihat senarai Tukang Paip yang berdaftar dengan Syarikat Air Terengganu (SATU). Maklumat yang akan dipaparkan ialah :

Nama dan Alamat Tukang Paip, No. Lesen Tukang Paip, Tarikh Tamat Lesen, No. Telefon Tukang Paip.

              Cara Menggunakan Perkhidmatan Ini.       Data Yang Ada Sehingga 

          * Pilih daerah yang dikehendaki dan klik butang "Proses"

 

  Daerah

Home Page