TATACARA PERMOHONAN

Most Hit

Borang permohonan yang perlu diisi adalah Borang Permohonan Perkhidmatan Bekalan Air,hanya perlu diisi dengan lengkap mengikut syarat-syarat permohonan bekalan air dan ditandatangani oleh pemilik.

Senarai semakan bekalan air adalah sebagaimana berikut :-

  • Borang permohonan yang telah lengkap diisi.
  • Perjanjian bekalan air.
  • Pengesahan permohonan.
  • Pelan kasar/tapak premis berkenaan.
  • Salinan bil air premis berdekatan.
  • Salinan kad pengenalan pemohon.
  • Surat pengesahan pemilik/kebenaran laluan tanah.(jika berkenaan)

Cetak   Emel