SEBUTHARGA NO. KMN/SH/ 11 /2019

SYARIKAT AIR TERENGGANU SDN BHD

JALAN AIR PUTIH 24000 KEMAMAN TERENGGANU.

Tel : 09 8502300

 

 

KENYATAAN TAWARAN SEBUTHARGA

SEBUTHARGA NO. KMN/SH/ 11 /2019

 

Kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia di bawah Kepala 221001 atau 221002 dan masih dibenarkan untuk menyertai sebutharga di bawah ini.

 

KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN KAWASAN DAN PEMOTONGAN RUMPUT KAWASAN TANGKI-TANGKI AIR DI KERTEH,KEMASIK DAN KIJAL

TEMPOH 12 BULAN  

 

  1. Borang sebutharga dan butir kerja boleh didapati di Syarikat Air Terengganu Sdn. Bhd. Daerah Kemaman dari   25/8/2019    Hingga  29/8/2019           semasa waktu pejabat.

 

  1. Kontraktor yang ingin menyertai sebutharga di atas atau wakilnya yang diberi kuasa hendaklah membawa surat pendaftaran Asal PPK/Kementerian Kewangan dan hendaklah menyediakan bayaran sebanyak RM 15.00 dalam bentuk wang tunai sahaja.

 

  1. Borang sebutharga yang telah diisi dengan lengkap hendaklah dimasukkan dalam Peti Sebutharga di Pejabat Syarikat Air Terengganu Sdn. Bhd. Daerah Kemaman tidak lewat dari jam 12.00 tengahari pada   3/9/2019 . Tawaran yang lewat tidak akan dilayan.

 

  1. Pegawai Inden berhak menolak atau membatalkan mana-mana Borang Sebutharga yang tidak diisi dengan lengkap.

 

  1. Pegawai Inden adalah tidak terikat untuk menerima sebutharga yang terendah.

 

Sekian, terima kasih.

 

“TERENGGANU MAJU,BERKAT,SEJAHTERA”

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

 

Saya yang menurut perintah,

 

(Ahmad Muzaidi Bin Musannef)

Ketua Teknikal,

Syarikat Air Terengganu Sdn. Bhd.

Kemaman.