JADUAL KOD TARIF

Popular

Enakmen PA. 51 Fasal 16 (UPEN.TR.5/115, DUN. TR. 15/25 SK.1)
MULAI 1 MAC 1997

Kod

Jenis
Bacaan

Penggunaan Caj
Minima (RM)
Kuantiti M3
(Meter Padu)
Caj
Setiap M3
10 Rumahtangga 0 - 20.00 RM0.42 RM4.00 sebulan
20.1 - 40.00 RM0.65
40.1 - 60.00 RM0.90
60.1 ke atas RM1.00
20 Perdagangan 0 - 70.00 RM0.95 RM15.00 sebulan
70.1 ke atas RM1.15
21 Surau/Masjid 0 - 50.00 Percuma -
50.1 - 70.00 RM0.95
70.1 ke atas RM1.15
22 Surau/Masjid
(berdaftar dengan JHEAT)
0 ke atas Percuma -
24 Bangunan Kerajaan 0 - 70.00 RM0.95 RM15.00 sebulan
70.1 ke atas RM1.15
30 Perusahaan Caj Biasa RM1.15 RM50.00 sebulan
40 Kapal dan Bot Perdagangan Caj Biasa RM3.00 RM30.00 sebulan
50 Ladang-ladang
(melalui meter pukal)
0 - 500.00 RM0.65 RM300.00 sebulan
500.1 ke atas RM1.00

  

 

Cetak   Emel