CARA MENGATASI

Banyak panduan-panduan teknikal disediakan untuk diikuti bagi mengatasi kehilangan air. Bagaimana pun pilihan yang bijak harus dibuat untuk dipraktikkan dalam mengatasi masalah kehilangan air ini. Pilihan yang dibuat adalah berdasarkan kepada faktor-faktor yang berikut :

  • Perbelanjaannya berbanding penjimatan yang dapat dibuat
  • Tahap kehilangan air di kawasan berkenaan
  • Peralatan dan kepakaran yang ada
  • Tempoh masa yang dibenarkan

Daripada kajian perbandingan penjimatan kos dan perbelanjaan yang harus dikeluarkan bagi mengawal kehilangan air ini, satu polisi harus dipilih. Polisi-polisi ini mungkin berbeza di antara satu kawasan dengan satu kawasan perbekalan air disebabkan penilaian yang dibuat mengikut faktor-faktor di atas.

Di antara polisi yang dijadikan pilihan ialah :

  • Kawalan secara pasif
  • Kawalan secara aktif sounding
  • Kawalan melalui memeterkan kawasan

Cetak   Emel